REGULAMIN HOTELU

Linia podziału, separator

Regulamin Villa Victoria Dyrekcja Villa Victoria docenia Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§ 1

1. Pokoje w Villa Victoria wynajmowane są na doby.
2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu przy wynajmie pokoju, zakłada się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
4. Należność za cały pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu lub najpóźniej dniu następnym.
5. Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 30 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 21 dni roboczych od przesłania wymaganych danych do zwrotu przedpłaty. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie, w dniu przyjazdu, zadatek nie zostanie
zwrócony. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości 30% wartości pobytu, w ustalonym terminie.

§ 2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do Recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zameldowane w Villa Victoria mogą przebywać w pokoju od godz. 07.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania, za opłatą, dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.
3. Villa Victoria może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu obiektu lub innych osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 4

1. Villa Victoria świadczy usługi zgodnie z założonym standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.
2. Villa Victoria ma obowiązek zapewnić:
– Warunki do pełnego wypoczynku gościa
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
– sprzątanie pokoju i wymianę ręczników co 3 doby, wymianę bielizny pościelowej podczas pobytu trwającego ponad 14 dób,
– czysty i sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

1. Villa Victoria nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych nie zabezpieczonych w hotelowym depozycie.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gości do pokoju odpowiedzialność hotelu regulują przepisy art. 846-852.
3. Poszkodowany powinien zawiadomić Recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 6

1. Zachowanie ciszy nocnej w obiekcie obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 7

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem dorosłych opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć drzwi na klucz i przy opuszczeniu hotelu klucz pozostawić w recepcji.